ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) (โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสดชำระเงินผ่าน QR Code ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

 

Search