ภาพข่าวตรวจราชการ

การประชุม คกก.ตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงานของหน่วยราชการต่างๆ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

Search