ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC การรับชำระเงินด้วย QR Code ติดตามการดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเยี่ยมชมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs Start up และ SMEs (การสกัดน้ำมันปาล์ม โดย บจก. ศรีธรรมราชปาล์มออย) ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561

Search