ภาพข่าวตรวจราชการ

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

Search