ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และตลาด/ถนนไร้เงินสด (Cashless society) ซึ่งดำเนินการติดตั้งระบบชำระเงินผ่าน QR Code โดยธนาคารกรุงไทย เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561

Search