ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ติดตามการดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเยี่ยมชมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs Start up และ SMEs (ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แบรนด์ชายน้อย, อินท์แปลงฟาร์ม ฟาร์มโคนมปลอดสารเคมี, บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด แปรรูปไม้ยางพารา) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561

Search