ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 - 30 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

Search