ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม พร้อมทั้ง หารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงร่วมเปิดพิธี QR Code เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาคซึ่งดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน พร้อมตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด โดยมีร้านค้าติดป้ายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

Search