ภาพข่าวตรวจราชการ

Previous Next

แสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

Search