ภาพข่าวกิจกรรม สตป.

Previous Next

ธ.กรุงไทยมอบรางวัลโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานงานมอบรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงาน ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560


?

Search