ภาพข่าวกิจกรรม สตป.

Previous Next

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดเอก เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กันยายน 2560 2560

Search