ภาพข่าวกิจกรรม สตป.

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดเอก เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร     ในวันที่ 15 กันยายน 2560 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติองค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2560 (KTB Business Strategy Seminar 2017) ภายใต้แนวคิด “One KTB รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง” โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคารกรุงไทย คณะกรรมการ และผู้บริหารจากทั่วประเทศ ร่วมงานสัมมนา ทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนงานสัมมนา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจาก นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อน สป.สร.คุณธรรม จำนวนเงิน 28,000.00 บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้รับบริจาคจากการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการจัดงาน "ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง ทำดีเพื่อพ่อ" เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(นายยุทธนา หยิมการุณ)ได้ร่วมบริจาคสมทบอีกจำนวนเงิน 22,000.00 บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 50,000.00 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับมอบป้ายเป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อเป็นการพัฒนาย่านคลองผดุงกรุงเกษมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตร กลุ่มสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

Search